Přeskočit na obsah

Změny u dohod o provedení práce od 1. 7. 2024

Nová evidenční povinnost zaměstnavatele – změny u dohod o provedení práce od 1. 7. 2024 („letní fáze“)

S účinností od 1.7.2024 dojde ke změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, a to v oblasti dohod o provedení práce.

Co tyto změny přinesou zaměstnavatelům, kteří zaměstnávají, nebo s ohledem na blížící se prázdniny hodlají zaměstnat zaměstnance na dohodu o provedení práce?

  • Povinnost přihlásit se do 31. 07. 2024 do registru zaměstnavatelů (týká se zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají pouze zaměstnance na dohodu o provedení práce a doposud v registru nejsou).
  • Povinnost oznámit okresní správě sociálního zabezpečení stávající a nově uzavřené dohody o provedení práce (resp. nástup zaměstnance).
  • Zasílat do 20. dne následujícího měsíce okresní správě sociálního zabezpečení informaci o výši vyměřovacího základu (i v případě, že zaměstnanec dosáhne „nulového“ příjmu)
  • Informovat okresní správu sociálního zabezpečení o ukončení dohody o provedení práce.

Oznámení nástupu a informaci o vyměřovacím základu za příslušný měsíc lze provést prostřednictvím jednoho formuláře. První oznámení spolu s informací o vyměřovacím základu musí být podáno do 20. 08. 2024.

Co se nemění:

Výše příjmu rozhodného pro vznik účasti na nemocenském pojištění (provedení odvodů )- stále platí limit do 10 000 Kč za měsíc. Příjmy dosažené z činnosti na základě dohody o provedení práce u jiných zaměstnavatelů se nesčítají.

S účinností od 1. 1. 2025 bude výše uvedený systém změněn a pro účast zaměstnance nemocenském pojištění (a odvody) bude rozhodující, zda je jeho dohoda o provedení práce v  režimu tzv. oznámené  či neoznámené dohody.  Dojde rovněž ke změně postupu výpočtu částky rozhodné pro účast zaměstnance na nemocenském pojištění.

O podrobnostech týkajících se změn od 1. 1. 2025 („zimní fáze“) Vás budeme včas informovat.