Přeskočit na obsah

WE ARE VGD

Let's talk
legal

Právní poradenství

Naše specializovaná advokátní kancelář VGD Legal se skládá z týmu (20+) zkušených, talentovaných a obchodně smýšlejících profesionálů. Díky tomu Vám dokážeme poskytnout právní poradenství s obchodním přesahem, a to od samé kolébky Vašeho podnikání přes každodenní potřeby až po předávání/přesuny aktiv v rámci nástupnictví či M&A.

Kdo jsme?

Naše advokátní kancelář VGD Legal má díky těsnému spojení s ostatními profesionály z VGD unikátní vhled do potřeb klienta a ucelených řešení napříč právní, ekonomickou, daňovou i účetní problematikou. Právo vnímáme jako jednu z (podstatných) částí a nástrojů celkové ekonomické reality obchodního života. Pro klienty i uchazeče o zaměstnání tak přinášíme unikátní spojení právního i ekonomického pohledu na podnikatelský svět a jeho výzvy.

Sdílíme a spoluutváříme základní hodnoty a filozofii VGD. Proto preferujeme budování dlouhodobých a přátelských vztahů tak, aby u nás student mohl a chtěl vyrůst přes koncipientskou, advokátskou až třeba do partnerské pozice. Těší nás učit mladé lidi, dávat jim prostor a mentoring pro rozvoj a vidět, jak mladí lidé pod dohledem seniorních kolegů obsluhují významné klienty při složitých transakcích či sporech, a to i s mezinárodním přesahem.

shutterstock_1225693069

V jakých oblastech nám klienti důvěřují?

 • Pracovní právo – manažerské smlouvy, kolektivní vyjednávání, revize pracovněprávní dokumentace
 • Obchodní právo – obchodní podmínky, obchodní smlouvy a jejich revize
 • Finanční právo – financování projektů, investice
 • Právo duševního vlastnictví
 • Statutární povinnosti, plnění povinných zápisů pro společnosti ve veřejných seznamech
 • Právo korporací – M&A, přeměny, holdingové struktury
 • Sporná agenda – řešení obchodních sporů v rámci soudního nebo rozhodčího řízení
 • Nemovitosti – nemovitostní transakce, development
 • Motivační programy pro zaměstnance a management
 • Virtuální in-house oddělení
 • Nástupnictví – závěti, svěřenské fondy a rodinné ústavy
shutterstock_1095362528
Poradenství zaměřené na právní i ekonomický pohled na podnikatelský svět a jeho výzvy.

Na co se specializujeme

Právo korporací

M&A, přeměny společností, nastavování holdingových struktur

Sporná agenda

Komplexní spory obchodní povahy, spory v rámci obchodních korporací

Pracovní právo

Manažerské smlouvy, kolektivní vyjednávání, revize pracovněprávní dokumentace

Garanti

Havelka 2
Martin Havelka

Partner VGD Legal

Martin je jedním ze zakládajících partnerů advokátní kanceláře VGD Legal. Původně působil v advokátní kanceláři Vrána & Pelikán, má dlouholeté zkušenosti v řešení obchodně právních sporů, zejména komplexních sporů mezi společníky/akcionáři obchodních korporací. Zabývá se rovněž poradenstvím pro oblast developmentu.
14
Robert Musil

Partner VGD legal

Robert je jedním ze zakládajících partnerů VGD Legal. Má dlouholeté zkušenosti v řadě právních profesí a je specialistou v oblasti finančního práva, korporací, M&A a nástupnictví.
7
Veronika Nožičková

Managing Attorney VGD Legal

Veronika celý svůj dosavadní profesní život zasvětila pracovnímu právu. Je aktivní členkou CzELA a specialistkou v oblasti statutárních ročních povinností, ochrany osobních údajů a motivačních programů pro zaměstnance a management.
11
Roman Poláček

Senior Associate VGD Legal

Roman je původním koncipientem VGD Legal. Má bohaté zkušenosti v rozplétání složitých případů v oblasti sporů mezi společníky a odpovědnosti za škodu, a mezi jeho specializace patří sporná agenda a nemovitosti.